Eeuwe Zijlstra is organist en allround musicus. Er zijn weinig mensen die zoveel passie voor orgels en muziek hebben als hij. Eeuwe leeft voor muziek en legt de lat hoog voor zichzelf. En dat is te horen. Diegenen die ooit een orgelconcert van Eeuwe hebben meegemaakt, les van hem hebben gehad of aan een excursie of workshop hebben deelgenomen ervaren dat hier een rasorganist aan het werk is. 'Never a dull moment' zullen mensen zeggen die Eeuwe kennen. Eeuwe ziet zichzelf als ambassadeur van orgels en orgelmuziek. En dat komt op vele manieren tot uitdrukking.

Eeuwe Zijlstra is een muzikaal multitalent en hij is in te zetten als:
. kerk- en concertorganist,
. orgel- en muziekdocent, zowel privé als voor groepen,
. organist bij feesten, (internationale) seminars, huwelijken (kerkelijk en burgerlijk)
  en uitvaartplechtigheden,
. musicus/organist bij CD- en radio-opnames,
. orgelrondleidingen en excursies (o.a. in de schitterende Martinikerk in Groningen)
  voor scholen, bedrijven en netwerk- en serviceclubs.

Eeuwe Zijlstra over het bijzondere van (kerk)orgels
Eeuwe Zijlstra over (kerk)orgels: 'Orgels zijn fascinerende instrumenten. Ze hebben een oneindig aantal klankkleuren. Orgels zijn wat dat aangaat 'machtige' instrumenten die alles in zich hebben. Als eenling beschik je in feite over een heel orkest. Ieder orgel vertelt een verhaal. Ze zijn het resultaat van de tijd waarin ze zijn gebouwd en de toen geldende technische mogelijkheden en muziekcultuur. Orgels geven de ziel van de tijd en de omgeving weer. Orgels hebben vele mogelijkheden, maar soms ook onmogelijkheden. Bepaalde muziek vraagt erom om op één bepaald orgel gespeeld te worden.' 'Elk orgel roept een eigen stemming op. Er zijn oude en moderne orgels, van middeleeuws tot 20e eeuws. En er zijn romantische orgels en concertorgels. Een orgel heeft een eigen persoonlijkheid en dwingt de organist, op een vriendelijke manier, om keuzes te maken.'